Gửi thư

Kevin hiện đang trong một ngôi nhà nửa chừng, và Tyler hiện đang quản thúc tại gia. Không có địa chỉ gửi thư công cộng tại thời điểm này, nhưng họ đã đánh giá cao tất cả các hỗ trợ mà họ đã nhận được kể từ khi họ bị bắt. Nếu bạn muốn gửi một trong hai người nhắn tại, nó có thể được gửi đến supportkevinandtyler@riseup.net~~V được chuyển cho họ.

tyler and lil buns