पत्र पठाउन

केविन एक आधा घर हाल छ, र टायलर नजरबन्दमा हाल छ. न त यो समयमा एक सार्वजनिक पत्राचार ठेगाना छ, तर तिनीहरू सबै तिनीहरूले आफ्नो गिरफ्तारी देखि प्राप्त गर्नुभएको सहयोग मूल्यांकन गरेको. तपाईं अब एउटा सन्देश को या त पठाउन चाहनुहुन्छ भने, यो supportkevinandtyler@riseup.net~~V पठाइएको गर्न सकिन्छ तिनीहरूलाई मा पारित गर्न.

tyler and lil buns