Захидал илгээх

Кевин нь хагас гэрт одоогоор, , Тайлер гэрийн хорионд дээр одоо юм. Аль аль нь энэ үед олон нийтийн захидлын хаяг байна, Гэхдээ тэд бүгд өөрсдийн баривчлах оноос хойш хүлээн авсан дэмжиж талархаж байна. Та одоо тэдний тухай мессеж аль илгээх хүсч байгаа бол, Энэ supportkevinandtyler@riseup.net~~V уруу илгээгдэж болно тэдэнд дамжуулж болно.

tyler and lil buns