ສົ່ງ​ຈົດ​ຫມາຍ

Kevin ປະຈຸບັນແມ່ນຢູ່ໃນເຮືອນ halfway, ແລະ Tyler ປະຈຸບັນນີ້ແມ່ນກ່ຽວກັບການຈັບກຸມເຮືອນ. ບໍ່ມີທີ່ຢູ່ທາງໄປສະນີສາທາລະນະໃນເວລານີ້, ແຕ່ພວກເຂົາເຈົ້າໄດ້ຍົກຍ້ອງທັງຫມົດສະຫນັບສະຫນູນພວກເຂົາເຈົ້າໄດ້ຮັບນັບຕັ້ງແ​​ຕ່ການຈັບກຸມຂອງເຂົາເຈົ້າ. ຖ້າຫາກວ່າທ່ານຕ້ອງການທີ່ຈະສົ່ງທັງຂອງພວກເຂົາຂໍ້ຄວາມໃນປັດຈຸບັນ, ມັນສາມາດຖືກສົ່ງໄປຫາ supportkevinandtyler@riseup.net~~V ທີ່ຈະຜ່ານເພື່ອໃຫ້ເຂົາເຈົ້າ.

tyler and lil buns