Xa ntawv

Kevin yog tam sim no nyob rau hauv ib tug tog tsev, thiab Tyler yog tam sim no nyob rau hauv lub tsev raug ntes. Tsis muaj ib tug pej xeem chaw nyob xa ntawv chaw nyob lub sij hawm no, tab sis lawv muaj menyuam tag nrho cov pab txhawb nqa lawv twb tau txais txij thaum lawv ntes. Yog hais tias koj xav kom xa los ntawm lawv cov lus tam sim no, nws yuav raug xa mus rau supportkevinandtyler@riseup.net~~V yuav tsum tau kis rau lawv.

tyler and lil buns