שלח מכתבים

קווין נמצא כעת בבית מחסה, וטיילר כיום במעצר בית. יש גם כתובת דואר ציבור בשלב זה, אבל הם מעריכים כל התומכת שהם קבלו מאז מעצרם. אם אתה רוצה לשלוח אחד מהם הודעה עכשיו, ניתן לשלוח אותו supportkevinandtyler@riseup.net~~V אשר יועבר אליהם.

tyler and lil buns