anfon Llythyrau

Kevin ar hyn o bryd mewn tŷ hanner ffordd, a Tyler ar hyn o bryd ar arestiad ty. Nid ganddo cyfeiriad postio gyhoeddus ar hyn o bryd, ond maent wedi gwerthfawrogi yr holl cefnogol y maent wedi eu derbyn ers eu harestio. Os hoffech chi anfon naill neu'r llall ohonynt neges yn awr, gellir ei anfon i supportkevinandtyler@riseup.net~~V gael eu trosglwyddo iddynt hwy.

tyler and lil buns