Dërgo Libra

Thank you so much për të gjithë që më ka dërguar libra të Kevin, ndërsa ai ka qenë në paraburgim. Si ai tani ka lëvizur në një shtëpi gjysmë të rrugës, ai nuk ka nevojë për libra të dërguar atij. Ju lutemi të shikojnë për mënyra të tjera që ju mund të mbështesin Kevin dhe Tyler, dhe ju lutem të shikoni për mënyra për të mbështetur të burgosur të tjerë politikë.

 

Kevin-Dog