Kevin released from halfway house!

Kevin1

Kevin ay nagastos sa huling taon sa isang halfway house,,en,sumusunod na ang halos tatlong taon sa bilangguan,,en,at ngayon siya ay pinakawalan,,en,Siya pa rin ay may dalawang taon ng probasyon kaliwa,,en,ngunit ay nasasabik para sa bagong yugto ng kalayaan,,en,mula sa Kevin,,en,hindi sapat na ako ay maaaring ipahayag ang aking kagalakan ngayon,,en,Ang aking oras ng operating sa pamamagitan ng direktang aksyon para sa mga hayop ay dumating sa pagwawakas,,en,ngunit sumasalamin sa mahigpit na pagsubok na ito,,en,Wala akong panghihinayang,,en,tanging pasasalamat,,en, following almost three years in prison, and today he was released! He still has two years of probation left, but is excited for this new stage of freedom.

From Kevin:

I cannot sufficiently express my joy today. My time operating via direct action for animals has come to an end, but reflecting on this ordeal, I have no regret, only gratitude.
After thirty-six years imprisoning and gassing generations of minks, the East Fork Mink Ranch no longer exists. Those minks who avoided recapture and made it have already had great grandchildren, and I am long forgotten. But I will never forget them, or that night, for the rest of my life.
Thanks to all those who have stood with me and Tyler in this fight. Follow your passion.
Kevin2