เควินปล่อยออกมาจากบ้านครึ่งหนึ่ง,en!

Kevin1

เควินมีการใช้จ่ายปีที่ผ่านมาในบ้านครึ่งหนึ่ง,,en,ต่อไปนี้เกือบสามปีในคุก,,en,และวันนี้เขาได้รับการปล่อยตัว,,en,เขายังคงมีสองปีของการทดลองทางด้านซ้าย,,en,แต่ตื่นเต้นสำหรับขั้นตอนใหม่ของเสรีภาพ,,en,จากเควิน,,en,ฉันไม่สามารถเพียงพอที่แสดงความสุขของฉันวันนี้,,en,เวลาของการดำเนินงานผ่านการกระทำโดยตรงสำหรับสัตว์ได้มาถึงจุดสิ้นสุด,,en, following almost three years in prison, and today he was released! He still has two years of probation left, but is excited for this new stage of freedom.

From Kevin:

I cannot sufficiently express my joy today. My time operating via direct action for animals has come to an end, but reflecting on this ordeal, I have no regret, only gratitude.
After thirty-six years imprisoning and gassing generations of minks, the East Fork Mink Ranch no longer exists. Those minks who avoided recapture and made it have already had great grandchildren, and I am long forgotten. But I will never forget them, or that night, for the rest of my life.
Thanks to all those who have stood with me and Tyler in this fight. Follow your passion.
Kevin2