Kevin released from halfway house!

Kevin1

Kevin tau siv lub xyoo tas los nyob rau hauv ib tug ib tog tsev,,en,nram qab no yuav luag peb xyoos nyob rau hauv tsev rau txim,,en,thiab niaj hnub no nws twb tso tawm,,en,Nws tseem muaj ob xyoos ntawm probation sab laug,,en,tab sis yog zoo siab heev rau qhov no tshiab rau theem ntawm txoj kev ywj pheej,,en,Los ntawm Kevin,,en,Kuv yuav tsis sufficiently qhia kuv kev kaj siab hnub no,,en,Kuv lub sij hawm khiav hauj lwm ntawm ncaj qha kev txiav txim rau cov tsiaj tau tuaj mus rau qhov kawg,,en, following almost three years in prison, and today he was released! He still has two years of probation left, but is excited for this new stage of freedom.

From Kevin:

I cannot sufficiently express my joy today. My time operating via direct action for animals has come to an end, but reflecting on this ordeal, I have no regret, only gratitude.
After thirty-six years imprisoning and gassing generations of minks, the East Fork Mink Ranch no longer exists. Those minks who avoided recapture and made it have already had great grandchildren, and I am long forgotten. But I will never forget them, or that night, for the rest of my life.
Thanks to all those who have stood with me and Tyler in this fight. Follow your passion.
Kevin2