Kevin released from halfway house!

Kevin1

Kevin has spent the last year in a halfway house, following almost three years in prison, ug karon siya gibuhian,,en,Siya sa gihapon adunay duha ka tuig sa pagsulay sa wala,,en,apan excited alang niining bag-o nga yugto sa kagawasan,,en,gikan sa Kevin,,en,dili igo ko makapahayag sa akong kalipay karon,,en,Sa akong panahon operate pinaagi sa direkta nga aksyon alang sa mga hayop miabut sa usa ka katapusan,,en,apan pagpamalandong sa mapait nga kasinatian niini nga,,en,Ako walay pagbasol,,en,lamang pasalamat,,en,Human sa katloan ug unom ka tuig ginabilanggo ug gassing kaliwatan sa minks,,en,sa East Fork mink Ranch wala na anaa,,en,Kadtong minks nga malikayan recapture ug naghimo niini na may dagkung mga apo,,en,ug ako dugay hingkalimtan,,en! He still has two years of probation left, but is excited for this new stage of freedom.

From Kevin:

I cannot sufficiently express my joy today. My time operating via direct action for animals has come to an end, but reflecting on this ordeal, I have no regret, only gratitude.
After thirty-six years imprisoning and gassing generations of minks, the East Fork Mink Ranch no longer exists. Those minks who avoided recapture and made it have already had great grandchildren, and I am long forgotten. Apan ako dili gayud malimot sila,,en,o gabii nga,,en,alang sa nahibilin sa akong kinabuhi,,en,Salamat sa tanan nga mga nga nagtindog uban kanako ug Tyler sa niini nga away,,en,Sunda ang imong gugma,,en,Kevin gipagawas gikan sa katunga nga balay,,en,Kevin migahin sa katapusan nga tuig diha sa usa ka halfway nga balay,,en,mosunod nga halos tulo ka tuig sa bilanggoan,,en, or that night, for the rest of my life.
Thanks to all those who have stood with me and Tyler in this fight. Follow your passion.
Kevin2