Kevin released from halfway house!

Kevin1

Kevin has spent the last year in a halfway house, following almost three years in prison, and today he was released! Той все още има две години пробация ляв,,en,но е развълнуван за този нов етап от свобода,,en,От Kevin,,en,Не мога да изразя достатъчно моя радост днес,,en,Моето време оперира чрез преки действия за животни е да се сложи край,,en,но обмисля това изпитание,,en,Нямам никакво разкаяние,,en,само благодарност,,en,След тридесет и шест години затвор за обгазяването и поколения норки,,en,East Fork норка ранчото вече не съществува,,en,Тези норки, които избягват възвръщане и направиха вече са имали правнуци,,en,и аз отдавна забравени,,en,Но аз никога няма да ги забравя,,en, but is excited for this new stage of freedom.

From Kevin:

I cannot sufficiently express my joy today. My time operating via direct action for animals has come to an end, but reflecting on this ordeal, I have no regret, only gratitude.
After thirty-six years imprisoning and gassing generations of minks, the East Fork Mink Ranch no longer exists. Those minks who avoided recapture and made it have already had great grandchildren, and I am long forgotten. But I will never forget them, или онази нощ,,en,за останалата част от живота ми,,en,Благодаря на всички, които са се беше с мен и Тайлър в тази борба,,en,Следвайте страстта си,,en,Кевин освободен от половината къща,,en, for the rest of my life.
Thanks to all those who have stood with me and Tyler in this fight. Follow your passion.
Kevin2