tặng

Xin vui lòng Quyên góp ngay bây giờ để hỗ trợ Kevin và Tyler.

Your donations currently support Kevin while he is in a halfway house and Tyler while he’s on house arrest. Đóng góp cũng sẽ rất quan trọng để giúp Kevin và Tyler chuyển ra khỏi câu của họ và vào cuộc sống trở về nhà.

Ngoài ra, đóng góp để hỗ trợ tù nhân chính trị là rất quan trọng để đảm bảo rằng mọi người luôn luôn biết rằng họ có một cộng đồng sẽ làm những gì có thể để chăm sóc họ khi phải đối mặt với sức mạnh của Nhà nước. Any money left over from Kevin and Tyler’s support fund will be given to the support funds of other prisoners.

Xin vui lòng tặng những gì bạn có thể. Cảm ơn bạn.

Kevin & Tyler