nulungan

Punten donate now to support Kevin and Tyler.

sumbangan anjeun ayeuna ngarojong Kevin bari manéhna di hiji imah satengahna jeung Tyler bari manéhna dina ditewak imah. Sumbangan ogé bakal penting pikeun nulungan Kevin jeung Tyler transisi kaluar kalimat maranéhanana jeung kana kahirupan deui imah.

Sajaba ti, sumbangan pikeun ngarojong tahanan pulitik kacida pentingna pikeun mastikeun yén urang sok nyaho yén maranéhanana boga masarakat nu baris ngalakonan naon bisa ngurus maranehna lamun nyanghareupan kakawasaan Nagara. Any money left over from Kevin and Tyler’s support fund will be given to the support funds of other prisoners.

Punten nulungan what you can. Thank you.

Kevin & Tyler