Nalasoo

Fadlan hadda ugu deeqay si ay u taageeraan Kevin iyo Tyler.

deeqaha Your hadda taageero Kevin halka uu ku jiraa guriga barka ah iyo Tyler halka uu ku qabtay guriga. Deeqaha sidoo kale jiri doona muhiim ah in la caawiyo Kevin iyo Tyler guurka ka mid ah weedho iyo nolosha dib guriga.

Intaa waxaa dheer, donations to support political prisoners are vital to make sure that people always know that they have a community that will do what it can to take care of them when facing the power of the State. Any money left over from Kevin and Tyler’s support fund will be given to the support funds of other prisoners.

Fadlan deeqdo waxa aad awoodid. Mahadsanid.

Kevin & Tyler