Хандивлах

Хэрэв donate now to support Kevin and Tyler.

Your donations currently support Kevin while he is in a halfway house and Tyler while he’s on house arrest. Donations will also be important to helping Kevin and Tyler transition out of their sentences and into life back home.

Нэмж хэлэхэд, улс төрийн хоригдлуудыг дэмжих хандив хүмүүс үргэлж тэд төрийн эрх мэдлийг тулгарч буй үед энэ нь боломжтой юу тэдний санаа авч хийх нь олон нийтийн гэдгийг мэдэж байгаа эсэхийг шалгах нь чухал юм. Any money left over from Kevin and Tyler’s support fund will be given to the support funds of other prisoners.

Хэрэв хандивлах юу болох. та бүхэнд баярлалаа.

Kevin & Tyler