hanome

Mba miangavy re donate now to support Kevin and Tyler.

Your donations currently support Kevin while he is in a halfway house and Tyler while he’s on house arrest. Donations will also be important to helping Kevin and Tyler transition out of their sentences and into life back home.

Ankoatra izany, fanomezana mba hanohanana gadra politika no tena zava-dehibe mba hahazoana antoka fa fantatry ny olona foana fa manana ny fiaraha-monina izay manao izay azony atao mba hikarakara azy, rehefa miatrika ny herin 'ny Fanjakana. Any money left over from Kevin and Tyler’s support fund will be given to the support funds of other prisoners.

Mba miangavy re hanome izay azonao atao. Misaotra anao.

Kevin & Tyler