დავეხმაროთ

გთხოვთ donate now to support Kevin and Tyler.

შენი შემოწირულობების გაკეთებული მხარდასაჭერად Kevin ხოლო ის არის შუა ნაწილამდე იყვნენ სახლი და Tyler, ხოლო ის on სახლში დაპატიმრება. შემოწირულობა ასევე მნიშვნელოვანი იქნება ეხმარება Kevin და Tyler გარდამავალი თავიანთი სასჯელს და ცხოვრებაში სახლში.

გარდა ამისა,, შემოწირულობების პოლიტპატიმრების მხარდაჭერა სასიცოცხლოდ მნიშვნელოვანია, რომ დავრწმუნდეთ, რომ ადამიანი ყოველთვის ვიცი, რომ მათ აქვთ საზოგადოებას, რომ გავაკეთოთ ის, რაც მას არ შეუძლია იზრუნოს მათ, როდესაც წინაშე ძალა სახელმწიფო. Any money left over from Kevin and Tyler’s support fund will be given to the support funds of other prisoners.

გთხოვთ დავეხმაროთ what you can. Thank you.

Kevin & Tyler