Pub

thov pub tam sim no los pab txhawb Kevin thiab Tyler.

Your donations currently support Kevin while he is in a halfway house and Tyler while he’s on house arrest. Donations kuj yuav tseem ceeb heev rau pab Kevin thiab Tyler hloov tawm ntawm lawv cov kab lus thiab mus rau hauv lub neej rov qab mus tsev.

Tsis tas li ntawd, donations los pab txhawb nom tswv neeg raug kaw yog tseem ceeb heev kom paub tseeb tias tus neeg ib txwm paub hais tias lawv muaj ib lub zej zog uas yuav ua li cas nws ua tau los saib xyuas lawv thaum ntsib lub hwj chim ntawm lub State. Any money left over from Kevin and Tyler’s support fund will be given to the support funds of other prisoners.

thov pub dab tsi koj ua tau. Ua tsaug rau koj.

Kevin & Tyler