Spojiť Sa

Prosím napíš: supportkevinandtyler@riseup.net

 

Sledujte aktualizácie na Facebooku na https://www.facebook.com/supportkevinandtyler/

pre predloženie, mať na politický väzeň akciách, etc: podpora Kevin & Tyler Flyer